Vendimi/Edhe gjykata e Tiranës nuk i njeh zgjedhjet, rrëzon kryebashkiakun …

0
5211

Edhe gjykata e Tiranës ka nxjerrë vendimin e saj për zgedhjet moniste të 30 qershorit.

Ajo ka shpalluar moskompetencë per shqyrtimin e ceshtjes mr nr.10727, akti dt.regjistri 11.07.2019, ke kerkues Agim Kajmaku.

Dergimin e akteve per kompetence Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

Kunder ketij vendimi  mund te behet ankimim i vecante ne Gjykaten e Larte brenda 5 diteve duke filluar nga ky afat nga e nesrmja e komunikimit te  vendimit te arsyetuar

U shpalle sot ne Tirane 15.07.2019

Ja vendimi