Refleksione në Ditën Ndërkombëtare të Arsimit. Një brez i mirëarsimuar është garancia kryesore…

0

Dr.Ervis Krymbi
Kolindo Vjerdha

Një popull gjen zgjidhjet, forcën dhe vazhdimësinë te njerëzit e arsimuar që ka mes vetes. Në vite arsimi është përballur me shumë vështirësi e shpesh me politika të gabuara që kanë ndikuar negativisht në kualitetin që ka ofruar.

Data e sotme që personifikon “Ditën Ndërkombëtare të Arsimit” duhet të na shërbejë si moment reflektimi e sidomos për ata që me anë të vendimmarrjes kanë ndikuar në ecurinë e politikave në arsim. Në harkun kohor të 30 viteve nuk mund ta mohojmë që arsimi ka avancuar, pasi teknikat, metodologjitë, teknologjia ka përparuar ama ritmet me të cilat Shqipëria i ka përvetësuar këto ndryshime kanë qënë të ngadalta.
Problematika kryesore dhe më e qënsishme është mungesa e një vizioni të qartë mbi të cilin do duhej të ngrihej ecuria e arsimit ndër vite. Kujtojmë këtu ndryshimin e shpeshtë të metodologjive mësimdhënëse, ndryshimet e mënyrës së vlerësimit të nxënësve dhe studentëve, problematikat me tekstet mësimore, mungesa e unifikimit të tyre e deri te adoptimi i modeleve të huaja duke hedhur poshtë punën e shumë autorëve shqiptar. Kjo mund të jetë në pak rreshta një tablo e gjithë këtyre viteve. Pjesa më e dëmtuar janë mësuesit e sidomos nxënësit, të cilët iu duhet të përshtaten në rrugëtimin e tyre drejt dijes në mënyrë të vazhdueshme me këto ndryshime.
Një brez i mirëarsimuar është garancia kryesore për mirëqënien dhe zhvillimin e një shteti. Investimi në arsim duhet të jetë kolosal jo vetëm në vlera monetare, por në vizione të qarta se ku duhet të arrijmë. Sot Shqipëria, e cila është në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian duhet të fokusohet te rritja e cilësisë së arsmimit në vend. Ka ardhur koha që të lëmë pas hidhësinë e së kaluarës dhe të përqëndrohemi në vendosjen e arsimit drejt rrugës së standartizimit duke iu afruar standarteve evropiane.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.