Pensionet e invaliditetit, ndërhyn Gjykata e Lartë – Kolegji, vendim unifikues kundër Sigurimeve Shoqërore: Aktet e KMCAP do mund të ankimohen

0

Gjykata e Lartë ka zbardhur një vendim unfikues lidhur me pagesat e paaftësisë për punë, e cila do të përdoret në gjitha rastet e ngjashme. Vendimi është marrë nga Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë dhe ka të bëjë me një pretendim të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, i cili i trajton si të paankimueshme vendimet e Komisionit të Caktimit të Aftësisë për Punë. Kolegji i ka dhënë të drejtë një qytetareje, e cila ka ankimuar vendimin e caktimit të paaftësisë për të punuar nga ana e KMCAP, ndërkohë që ISSH ka pretendon se ai nuk mund të ankimohet në rrugë gjyqësore.

Ndërkaq Kolegji i Gjykatës së Lartë ka arsyetuar se ky pretendim i ISSH është i pabazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në Vendimin e GjEDNJ-së, në çështjen “Dauti kundër Shqipërisë” dhe në dispozitat e tjera ligjore që njohin të drejtën e ankimit gjyqësor ndaj këtij akti administrativ, sikurse janë cituar më sipër. Kolegji vlerëson se me të drejtë gjykatat më të ulëta kanë pranuar se mosmarëveshja i përket juridiksionit gjyqësor, duke përcaktuar se vendimet e KMCAP do mund të ankimohen në rrugë gjyqësore.

Vendimet unifikuese të këtij lloji marrin vlerë të veçantë në shkarkimin e stokut prej mbi 36 mijë dosjesh që dergjen prej vitesh në arkivën e Gjykatës së Lartë. Kjo pasi një pjesë e mirë e rekurseve në këtë Gjykatë kanë karakter administrativ, dhe vendimet unifikuese japin zgjidhje për kategori të tëra njëherësh.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.