Aksioni anti-korrupsion/ 48 drejtoritë e agjencitë që do hetohen për afera, emërimi, paga dhe kompetencat e koordinatorëve

0

Nga Adriatik Doçi

Qeveria Rama III do të nisë një aksion të ri në luftën kundër korrupsionit në administratën publike, e cila është një nga kushtet kryesore për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por edhe një nga çështjet me jetike për zhvillimet demokratike dhe jetën e qytetarëve. Në 20 tetor të këtij viti, qeveria miratoi krijimin dhe funksionimit e rrjetit të koordinatorëve kundër korrupsionit në administratë, nën drejtimin e ministrit të Drejtësisë, Ulsi Manja. Shqiptarja.com sjell sot të gjitha degët e administratës publike, ku do të shtrihet dhe veprojnë rrjeti i koordinatorëve, të cilët do të hetojnë, dokumentojnë dhe raportojnë rastet e korrupsionit.

Janë 48 institucione publike në nivel qendror dhe vendor, ku do të shtrihet rrjeti i koordinatorëve. Më konkretisht, do të jenë objekt monitorimi dhe hetimi për korrupsion, sjellje arbitrare dhe abuzime të tjera, agjencitë kryesore si; Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, e barnave dhe pajisjeve mjekësore, e bregdetit, e burimeve natyrore, e mjedisit, e zonave të mbrojtura, e pasurive të sekuestruara, e cilësisë në arsimin e lartë, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural dhe Agjencia e Kadastrës.

Koordinatorët do të shtrihen tek drejtoritë kryesore si tek tatimet, doganat, gjendja civile, transporti rrugor, shëndeti publik, sigurimet shoqërore, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Aviacioni Civil dhe AKU-ja. Vendimi i qeverisë përfshin edhe Albpetrol, AlbControlsh, OST, KESH, si dhe portet e Durrësit, Sarandës, Shëngjinit dhe Vlorës. Posta Shqiptare, Shërbimi Social Shtetëror, QSUT, të gjithë spitalet në Tiranë dhe rrethe si dhe të gjitha drejtoritë rajonale të arsimit do të mbulohen me koordinatorë, për goditjen e korrupsionit.

Si do emërohen koordinatorët

Emërimi dhe shkarkimi nga detyra i koordinatorit bëhet nga titullari i institucionit përkatës që do të mbulojë, por me propozim të ministrit të Drejtësisë, Ulsi Manja, i cili është Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit. Rregullat më të detajuara të rekrutimit do të përcaktohen në një rregullore të posaçme, miratuar me urdhër të Ministrit të Drejtësisë. Çdo koordinator përgjigjet për punën e tij para ministrit të Drejtësisë. Paga e koordinatorit do të jetë sa paga e funksionit më të lartë në institucionin që drejton, pas titullarit.

Kompetencat e koordinatorëve

Koordinatori ka për të detyrë që të mbledhë informacion për veprimtaritë korruptive dhe praktikat abuzive të institucionit apo ndërmarrjen shtetërore ku bën pjesë, si dhe kryen hetime administrative. Ai mund të kërkojë një hetim më të thelluar të rastit abuziv. Koordinatori harton raportin përfundimtar të rastit të hetuar, duke e përcjell atë pranë strukturës kundër korrupsionit në Ministrinë e Drejtësisë. Në bazë të raportit që referohet në Ministrinë e Drejtësisë, merret masa ndaj zyrtarit të përfshirë në korrupsion dhe vihet në lëvizje SPAK. Gjithashtu, koordinatori këshillon, udhëzon e ndërgjegjëson nëpunësit dhe qytetarët për identifikimin dhe adresimin e rasteve korruptive, vlerëson rrezikun e korrupsionit në institucionin e administratës shtetërore ku bën pjesë.

Të gjitha institucionet publike ku do shtrihet aksioni anti-korrupsion

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore

Agjencia Kombëtare e Bregdetit

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore

Agjencia Kombëtare e Mjedisit

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura

Agjencia për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural

Agjencia Shtetërore e Kadastrës

AlbControlsh

Albpetrol

Autoriteti i Aviacionit Civil

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Autoriteti Portual Durrës

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Instituti i Sigurimeve Shoqërore

Instituti i Shëndetit Publik

Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë

Operatori i Sistemit të Transmetimit

Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor

Porti Detar Sarandë

Porti Detar Shëngjin

Porti Detar Vlorë

Posta Shqiptare

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”

Spitali Obstetrik Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”

Spitali Universitar i Traumës

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”

Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Spitali Psikiatrik “Ali Mihali”, Vlorë

Spitali Psikiatrik “Sadik Dinci”, Elbasan

Shërbimi Social Shtetëror

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare

Çdo drejtori vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës

Drejtoritë rajonale të Operatorit  të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor

Drejtoritë rajonale të Arsimit Parauniversitar

Spitalet rajonale/shqiptarja.com/m.j

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.